- Dịch vụ thu hồi nợ.

- Tư vấn Doanh nghiệp.

- Tư vấn thực hiện HĐ Kinh tế, Liên doanh và các HĐ giao dịch dân sự…

- Luật sư riêng cho cá nhận, Doanh nghiệp.

- Luật sư tranh tụng tại tòa.

- Luật sư trang tụng - giải quyết trang chấp của doanh nghiệp.

- Luật sư tranh tụng vụ án Kinh doanh - Thương mại

- Luật sư tranh tụng vụ án Lao động.

- Luật sư tranh tụng về Đất đai.

- Luật sư tranh tụng về vụ án Dân sự.

- Luật sư tranh tụng về vụ án Hình sự.

- Luật sư bào chữa giai đoạn Sơ thẩm và Phúc Thẩm.

- Luật sư bào chữa giai đoạn Giám đốc thẩm và Tái thẩm.

Nguyễn Vũ Hải
Liên hệ : 090 8882020
H4D Bạch Mã, Phường 15, Quận 10. TP.HCM
Điện thoại: 08. 62647079
Fax: 08. 62645990
Email: luatsusong@gmail.com
Hotline: 0919 777877